fredag 18 november 2011

Erfarenheter är inte kunskap !

Det är välkänt att människor som är dåligt insatta i ett ämne saknar just de viktiga verktyg som behövs för att kunna överblicka hela det kunskapsfält som då är aktuellt. Det gäller inom alla verksamhetsområden och ger upphov till flera paradoxer. Eftersom kunskaper ofta blandas samman med erfarenhet (summan av upplevelser inom ett visst område) kan erfarna människor ofta ganska högljutt åberopa sina ´kunskaper´. En som just nu gör det är Juholt. Han har varit med om (upplevt) mycket inom politiken, men han har inte lyckats utvinna kunskap ur sina upplevelser utan agerar på stundens ingivelse.

Detsamma gäller inom andra yrkesgrupper. Somliga uttalar sig där  tvärsäkert även om de borde veta att deras erfarenheter är ytterligt begränsade i plats och tid. Inom lärakåren uttalar man sig ofta generellt om lärares skicklighetsgrad i hela landet, om hur det förhåller sig rent  allmänt i skolor i hela landet. Man åberopar då den kunskap (egentligen upplevelser eller erfarenheter) man har av lärare i sin omgivning och från media.

Denna ovana hos människor att uttala sig, grundat på bristande informationer kallas inom psykologin  för tillgänglighetsbias. Det innebär att man går på den smala bas av informationer som står till buds för tillfället.

Om vi till detta lägger att människor helst förbiser information som inte stämmer med våra tidigare erfarenheter utan hellre tar till oss sådant som är i samklang med våra upplevelser förvärras ju sitiationen än mer.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar